Akcija čišćenja Drave i suradnja s Klubom podvodnih aktivnosti Drava

Četvrtak, 30. 10. 2014.

Mališani dječjeg vrtića Bajka odlučili su da je našoj rijeci Dravi potrebna akcija “spašavanja” od zagađenja te su uz pomoć odgojitelja, roditelja i ronioca iz Kluba podvodnih aktivnosti Drava inicirali projekt podizanja svijesti o zagađenju korita i okoliša Drave pod nazivom “Zajedno za našu čistu, zelenu Dravu”. Djeca su učila o rijeci Dravi, o štetnosti nekontroliranog odlaganja smeća na zabranjena mjesta ( u rijeku i oko rijeke ), istraživala su vrste bačenog otpada i njihovo vrijeme raspadanja, kako smeće utječe na biljnu i životinjsku floru te što možemo učiniti da održimo Dravu čistom i očuvanom.

Nakon detaljnog istraživačkog rada, djeca su predložila Akciju čišćenja rijeke Drave. Uz pomoć roditelja i odgojitelja uspjeli su djelomično očistiti dio okoliša. Kako bi što više pomogla Dravi, djeca su u pomoć pozvala ronioce iz Kluba podvodnih aktivnosti Drava koji su ih upoznali sa načinom čišćenja Drave “iznutra” tj. sa čišćenjem korita. Ronioci su djeci u vrtić donijeli ronilačku opremu, pokazali im video podmorja, slike biljnog i životinjskog svijeta u rijeci te im ispričali na koji način ronioci čiste korito Drave i koji sve otpad pronađu u rijeci. Djeca su sa zanimanjem slušala, postavljala pitanja kao npr. koliko dugo ronioci mogu pod vodom čistiti rijeku? da li im je zima kada rone? kako vide u mračnoj rijeci/moru?. Djeca su dobila i priliku isprobati opremu – peraje, odijelo, maske, svjetiljke, boce s kisikom i ostalo. Oduševljenje kod djece bilo je evidentno te je većina izrazila želju da se i sami bave ronjenjem.