Aktivnosti za desnu hemisferu mozga

Inteligenciju definiramo kao sposobnost uočavanja veza i odnosa među predmetima, živim bićima i pojavama te kao sposobnost snalaženja u određenim okolnostima. Ona nam omogućuje da razlikujemo bitno od nebitnog, da brzo i efikasno učimo, da se ponašamo svrsishodno i racionalno, da apstraktno i stvaralački mislimo te da uspješno razumijevamo apstraktne pojmove. Kako bi bolje mislili, brže učili i iskoristili poticaje iz okoline potreban je simultan rad naših moždanih hemisfera (i lijeve i desne).

Lijeva hemisfera je analitična tj. odgovorna je za govor, čitanje, pisanje, obrađuje riječi, slova, brojeve te je preuzela na sebe objektivnost, racionalnost i sposobnost za uočavanjem detalja. Desna hemisfera je holistična tj. odgovorna je za osjećaje, intuiciju, glazbu, uočavanje odnosa u prostoru, prikuplja informacije na temelju slika, zadužena je za boje, prepoznavanje lica i objekata. Ona je kreativna, umjetnička i apstraktna.

Kako bi podržali rad desne hemisfere u analitičkoj današnjici, aktivnostima za desnu hemisferu mozga iz programa Pametni pokreti djeci nudimo najrazličitije glazbene, likovne i umjetničke doživljaje, učimo svim osjetilima, igramo se simbolima te govornim i misaonim apstrakcijama kojima potičemo na izražavanje osjećaja i razumijevanja okoline koja nas okružuje.