Aktivnosti za integraciju refleksa

Dobro integrirani refleksi preduvjet su za normalno funkcioniranje djeteta ali i odraslog dok neintegrirani refleksi negativno utječu na motoriku, mišićni tonus, govor, vještine učenja (čitanje, pisanje, računanje), organizaciju, socijalnu integraciju, samopouzdanje, emocije, razumijevanje i ponašanje djece.

Aktivnosti za integraciju refleksa iz programa Pametni Pokreti, usredotočene su na one reflekse koji su osobito povezani s ravnotežom, svjesnošću u prostoru, koordinacijom i vidom kao pripremi predškolske djece za usvajanje početne tehnike čitanja i pisanja.

Aktivnosti za integraciju refleksa provode se svakodnevno u sklopu redovitog vrtićkog programa sa djecom od navršene 1. godine života do polaska u školu.