Brain Gym

Brain Gym ili gimnastika za mozak program je koji sadrži 26 ciljanih pokreta tijela kojima se stimuliraju određeni centri u mozgu odgovorni za kognitivne vještine kao što su učenje, mišljenje, pamćenje, govor, koncentracija, pažnja, organizacija  te područja za obradu emocionalnih informacija. Pokret je od krucijalne važnosti za kognitivni razvoj djeteta.

Motorički razvoj uvjetuje uspješno snalaženje i funkcioniranje djeteta u svijetu koji ga okružuje te je iz tog razloga važno izabrati pravilne aktivnosti u kojima se kroz igru sa djetetom postiže maksimalan učinak. Imajući na umu činjenicu da tijelo igra važnu ulogu u svim intelektualnim procesima, od najranijih trenutaka u maternici pa sve do starosti te podržavajući suvremene strategije učenja djece, dječji vrtić Bajka ugradio je metodu Brain Gyma u svoj redoviti program 2008. godine i od tada pomaže generacijama djece da postanu neurološki spremna te da maksimalmno iskoriste ponuđeno okruženje za učenje.

Kontinuiranom i ciljanom upotrebom pokreta Brain Gyma djeci pružamo mogućnost da uče na primjeren način, a svakom pojedinom djetetu da probudi vlastiti potencijal i iskoristi ga u potpunosti. Pozitivni rezultati Brain Gyma dugoročni su i vidljivi u svakodnevnom funkcioniranju djece urednog razvoja i djece s poteškoćama u razvoju. Brain Gym sastavni je dio programa Pametni pokreti kojeg provode educirani odgojitelji.

Superviziju programa vrši Mr.sc. Tatjana Novosel Herceg, prof. logoped i instruktor za Brain Gym s licencom Educational Kinesiology Foundation/Brain Gym International Ventura CA. USA te koordinatorica programa Pametni pokreti , Biljana Stanković, dipl.psihologinja.

Više o Brain Gymu:

  • Dennison, P.E & Dennison,G.E (2011): Brain Gym, priručnik za obitelj i edukatore. Alfa d.d, Zagreb.