HNK, Ježeva kućica

Petak, 19. 12. 2014.

U petak 19.12.2014. Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu ugostilo je 7 odgojno obrazovnih skupina, ukupno 140 djece iz dječjeg vrtića Bajka za koje je pripremilo predstavu “Ježeva kućica”. Odlazak u kazalište odgojitelji su zajedno sa djecom temeljito isplanirali znajući da je priprema jednako bitna kao i predstava, a sve s ciljem da se djecu motivira i zainteresira za ovo područje. Osim što je predstava u potpunosti zaokupila pažnju malih gledaoca, djeca su pokazala naučeni bonton i pravilno ophođenje prije, tijekom i nakon predstave. Komentari mališana bili su pozitivni što pokazuje da su kući ponijeli novo kvalitetno iskustvo koje će češće prakticirati i sa svojim roditeljima.