O programu Eko vrtića

Dječji vrtić Bajka, od svog osnivanja 1998. godine iznimnu pažnju i brigu posvećuje odgoju za okoliš i održivom razvoju. Imajući na umu važnost stvaranja pravilnih navika ophođenja prema prirodi i stvaranju eko svijesti kod djece predškolske dobi te slijedom naše vizije odlučili smo se prijaviti za sudjelovanje u međunarodnom programu eko škole – vrtići , čiji je cilj ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente procesa i svakodnevni život djece,roditelja , djelatnika vrtića i šire zajednice. Sukladno navedenom dječji vrtić Bajka ujedno je i ponosan nositelj zelene zastave tj. pravi eko – vrtić.

EKO program DV Bajka nosi naziv “Kad se otpad iskoristi,  svijet više nije isti” a prema prijedlogu malih ekologa – djece našeg vrtića.

Neki od ciljeva programa:

  • Razvijanje poštovanja, odgovornosti, svjesnosti svojih postupaka, ponašanja i navika u stvaranju zdravog, očuvanog i sigurnog životnog okoliša
  • Razvijanje svijesti o važnosti čuvanja prirodnih resursa u vrtićkom i obiteljskom okruženju, racionalnom korištenju energije i vode, smanjivanju , zbrinjavanju i recikliranju otpada u uvjetima dječje igre
  • Usvajanje pozitivnih vještina i stavova o važnosti očuvanja prirode, posebno biljnog i životinjskog svijeta

Neke od zadaća programa:

  • Razvijati spoznaje djece o važnosti čuvanja prirode, omogućavati im što više doživljaja prirode svim osjetilima, upućivati ih na ljepotu prirode kada je čovjek svojim djelovanjem ne naruši
  • Poticati svakodnevna odgovorna ponašanja prema okolišu
  • Kroz različite aktivnosti i sadržaje upoznati djecu s otpadom, objasniti razliku između smeća i otpada, kako se s njim postupa, kako se razvrstava, sakuplja, kamo se odvozi (reciklažna dvorišta), kako utječe na prirodu i kako ga možemo smanjivati