Odgojno obrazovni radnici

U dječjem vrtiću Bajka neposredne zadaće odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi provodi 24 odgojitelja . Odgojitelji su stručno osposobljene osobe koje organiziraju i vode odgojno-obrazovne aktivnosti s djecom rane i predškolske dobi, podučavaju djecu osnovnim elementima ponašanja te su poticaj i primjer djeci za njihov rast i razvoj.

Planski i organizirano uvode djecu u svijet koji ih okružuje, razvijajući pri tome njihova osjetila, intelektualne i estetske sposobnosti te socijalne vještine i osobine društvenog ponašanja. Složenim odgojno-obrazovnim zadaćama, odgojitelji pristupaju holistički svakom djetetu, te ga usmjeravaju u njegovom tjelesnom i psihomotornom razvoju, socio-emocionalnom i razvoju ličnosti, spoznajnom razvoju te u govoru, komunikaciji, izražavanju i stvaralaštvu.

Odgojitelji posebice njeguju partnerstvo između vrtića i roditelja djece – surađuju s roditeljima putem individualnih konzultacija gdje obavještavaju o napretku djeteta, putem roditeljskih sastanaka, radionica i različitih druženja.