Oglasna ploča

Za pristup oglasnoj ploči Dječji vrtić Bajka koristi komunikacijski sustav Dinamikom. Roditelji podnose Zahtjev za otvaranje korisničkog računa unutar sustava Dinamikom (dobiva se u tajništvu vrtića). Nakon podnošenja Zahtjeva, na e-mail adresu korisnika (roditelja) šalje se aktivacijski e-mail s kojim korisnik (roditelj) može napraviti aktivaciju računa i pristupiti sadržaju oglasne ploče, fotogalerijama i na taj način pratiti aktivnosti vrtića. Korisnici sa aktiviranim računima prijavljuju se na ovom linku.