PLAKETA GRADA DJEČJEM VRTIĆU BAJKA ZA IZNIMAN DOPRINOS RANOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

Petak, 28. 12. 2018.

Plaketa Grada Varaždina, dodjeljena je dječjem vrtiću Bajka, 06.12.2018 na svečanoj sjednici Grada a povodom 20.-te obljetnice rada vrtića te značajnog doprinosa na području odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

Dječji vrtić Bajka kao prvi eko vrtić u Gradu Varaždinu kontinuirano i aktivno doprinosi odgoju za okoliš te zajedno sa svojom djecom i njihovim obiteljima radi na očuvanju prirodnog herediteta lokalne zajednice.

Svojim brojnim programima i postignućima u sportu na gradskim, županijskim i državnim olimpijskim festivalima prepoznat je kao ambasador  zdravih navika i pokreta u svrhu učenja. Važnost kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja vrtić promovira živeći prava djece na poticajno i izazovno okruženje, na poštivanje različitosti i na odgoj odgovornih malih građana Grada Varaždina koji sukladno svojim mogućnostima brinu o socijalno osjetljivim skupinama putem redovite humanitarne djelatnosti.

Njegovanje tradicije, kulture, estetike i umjetničkog izražavanja integrirano je u redoviti program vrtića koji potiče dječju kreativnost. Mali kreativci dječjeg vrtića Bajka godinama osvajaju najviše nagrade iz likovne umjetnosti te svojim likovnim djelima prezentiraju kulturu i znamenitosti Grada Varaždina i Varaždinske županije.

Viziju vrtića „Živimo našu Bajku“  i nakon uspješnih 20 godina, održava ravnateljica vrtića Jadranka Stanković sa svojim timom stručnjaka koji  stvaranjem sigurnog, poticajnog, kvalitetnog okruženja za učenje,  najmlađim naraštajima  usađuju humane vrijednosti za budućnost.

Ponosni smo što je kvalitetu rada vrtića prepoznao i Grad Varaždin te plaketom odao priznanje za dvadesetogodišnji trud i rad ustanove.

Evarazdin – objava + galerija