Pokret, fizička aktivnost i dijete

Petak, 26. 12. 2014.

Fizička aktivnost, pokret i kretanje za dijete u dobi od 1 do 7 godine predstavlja jedan od najznačajnijih poticaja rasta i razvoja.

Novija istraživanja na području kineziologije, neuropsihologije, psihologije dokazuju povezanost kognitivnih funkcija mozga (mišljenje, pamćenje, rješavanje problema, IQ, učenje i sl. ) s pokretom, kretanjem i fizičkom aktivnošću:

  • fizička aktivnost pozitivno utječe na učenje i pamćenje u svakoj životnoj dobi
  • ciljani i ponavljajući pokreti imaju smirujući učinak na mozak te mogu biti od pomoći u smanjivanju stresa i tako povećati brzinu rješavanja problemskih situacija (Brain Gym)

Kretanje je jedna od osnovnih potreba ljudskog bića i zato treba poticati na kretanje od najranijeg doba čovjekova života i to igrom. Perceptualne vještine, razvojni stupanj, spremnost za školu, kvocijent inteligencije, rezultati na matematičkim i verbalnim testovima viši su kod djece koja su uključena u bavljanje fizičkom aktivnošću.

Dakle, sve je više dokaza kako se sposobnost pojedinca da savlada nove i zapamti stare informacije poboljšava biološkim promjenama u mozgu koje potiče fizička aktivnost odnosno ciljani pokret.

Djeca u dječjem vrtiću Bajka imaju svakodnevnu mogućnost bavljenja ciljanim  “Pametnim pokretima” iz istoimenog programa verificiranog od strane MZOS što je rezultiralo značajnim poboljšanjima:

  • na rješavanju testa inteligencije i to iz područja opće inteligencije (ukupni IQ)  te brzine obrade informacija (IBOI)
  • smanjenju pretilosti
  • poboljšanim vještinama učenja ( čitanje, pisanje, računanje )
  • boljom  pažnjom, koncentracijom
  • boljom koordinacijom ( i okulomotornom ) , ravnotežom, svjesnošću u prostoru

Navedeno dokazuje važnost uvođenja smislenih pokreta i kretanja u dječji razvoj i odgoj a naposljetku u vrtićke skupine, školske razrede te ostale oblike institucionalnog odgoja i obrazovanja.

Rana stimulacija senzomotoričkog razvoja (senzorika – način na koji primamo i obrađujemo informacije u mozgu + motorika – sposobnost izvođenja usklađenih pokreta tijela u prostoru) važna je za budući razvoj djeteta i njegovog funkcioniranja u okolini.

Zato ne čekajmo – POKRENIMO SE !

 pokret-fizicka-aktivnost-i-dijete