Posebni programi

Posebni programi u dječjem vrtiću Bajka – sportske igraonice, program ranog učenja stranog jezika, program “Pametni pokreti” te program vjersko katoličkog odgoja, dodatni su poticaj za dijete. Raznovrsni posebni programi razvijaju i usavršavaju specifične vještine i potencijale te ujedno zadovoljavaju najrazličitije dječje interese i potrebe.

Rana stimulacija i senzomotorički razvoj djeteta ključ su buduće inteligencije i funkcioniranja djeteta u svijetu. Novija istraživanja na području kineziologije, neuropsihologije, psihologije dokazuju povezanost kognitivnih funkcija mozga (mišljenje, pamćenje, rješavanje problema, IQ, učenje i sl.) s pokretom, kretanjem i fizičkom aktivnošću. Programom Pametni pokreti u kojem objedinjujemo Brain gym metodu, aktivnosti za integraciju refleksa, pristup učenju desnom hemisferom mozga, vježbe fine motorike i zdravu prehranu, potičemo cjelokupni senzomotorički razvoj djece te im pružamo mogućnost harmoničnog djelovanja organizma i usavršavanja vještina učenja. Program je integriran u redoviti program, provodi se svakodnevno i obuhvaća djecu od 1. godine života do polaska u školu. Suglasnost MZOS-a na program dostupna na uvid.

Sportske igraonice (namijenjene djeci od 3. godine života do polaska u školu) te program ranog učenja stranog jezika (namijenjen djeci od 4. godine života do polaska u školu) pružaju djeci mogućnost razvoja skrivenih potencijala te njihove verbalno lingvistične i tjelesno – kinestetičke inteligencije. Suglasnosti MZOS-a na programe dostupne na uvid.

Program vjersko katoličkog odgoja namijenjen je djeci od 4. godine života i izabiru ga roditelji prema svom interesu. Program provodi odgojiteljica u vjeri sa kanonskim mandatom . Kroz program se djecu na njima primjeren način podržava u razvoju duhovnih elemenata osobnosti, u oblikovanju svijeta vrednota te ih se upoznaje sa osnovama vjere. Suglasnost MZOS-a na program dostupna na uvid.