Programi javnih potreba

Dječji vrtić Bajka provodi programe javnih potreba i to Program predškole i Program za darovitu djecu.

Program predškole obavezan je program za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj (NN 107/2014). Kroz program se pomaže djetetu da razvije vještine potrebne za školu, stvori radne navike i socijalizira se u skupini. Suglasnost MZOS-a na program dostupna na uvid.

Darovita djeca imaju posebne potrebe koje su očituju u povećanim “apetitima” za znanjem. Darovito dijete počinje ovladavati nekim područjem znatno prije prosjeka svoje dobne skupine, napreduje mnogo brže od prosječnog djeteta u određenim područjima, ponajviše zato što mu učenje i ovladavanje vještinama u tim područjima ide mnogo brže i lakše. Program za darovitu djecu integriran je u redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja i omogućava darovitoj djeci kompleksnije odgojno obrazovne sadržaje primjerene njihovim sposobnostima i posebnostima. Suglasnost MZOS-a na program dostupna na uvid.