Rano učenje stranog jezika

Program ranog učenja stranog jezika u dječjem vrtiću Bajka provodi Škola stranih jezika Žiger. Rano učenje stranog jezika (njemačkog, engleskog i dr.) namijenjeno je djeci od 4. do 7. godine života u obliku igraonice. Igraonice se formiraju prema stupnjevima (dob i poznavanje stranog jezika) i održavaju se 2 puta tjedno po 45 min u prostorima dječjeg vrtića Bajka. Igraonice počinju sa radom u rujnu svake godine i traju do lipnja slijedeće godine. Upisi u igraonice vrše se u rujnu svake godine putem upisnica u program dostupnih u tajništvu vrtića.