Redoviti program

Redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja prilagođenim razvojnim potrebama djece, djeci se omogućava pristup raznovrsnim spoznajama i doživljajima, kroz mnogobrojne aktivnosti. Redoviti program obuhvaća odgojno obrazovne sadržaje za djecu:

  • Jasličke dobi ( djeca od 1. do 2. godine života i od 2. do 3. godine života )
  • Vrtićke dobi ( djeca od 3. do 4 .godine života, od 4. do 5. godine života ,od 5. do 6. godine života, od 6. do 7. godine života)

Polazeći od činjenice da svako dijete ima pravo na život u zdravoj sredini, optimalne uvjete za rast, razvoj i učenje u uvjetima slobode, dostojanstva, prihvaćanja, ljubavi i razumijevanja a s ciljem skladnog razvoja u tjelesnom, umnom, emocionalnom i socijalnom pogledu, formirani su posebni ciljevi i zadaće programa. Primarni cilj redovitog programa svakako je povezati obiteljski i izvan obiteljski odgoj djeteta, stvoriti i održavati dobre odnose s roditeljima te poštivati dječje interese, sposobnosti i mogućnosti.

Dječji vrtić Bajka u sklopu redovitog programa aktivno surađuje i sa lokalnom zajednicom te za djecu osmišljava i organizira razne posjete u muzeje, kazalište, škole, kulturne i javne ustanove, prirodu te organizira zimovanja , ljetovanja i izlete za svoje polaznike. Suglasnost MZOS-a na program dostupna na uvid.