RODITELJI I POSAO

Srijeda, 03. 06. 2015.

Za roditelje je važno da održavaju ravnotežu između obitelji i posla. Vaš posao može pomoći djetetu da uči i razvija se na nove načine. Međutim, katkada vaš posao može ometati brižljivo odgajanje djeteta. Ovdje se navode neki razlozi za i protiv toga da radite,kao i savjete o tome kako da se s time nosite:

POZITIVNE STRANE ZAPOSLENOSTI RODITELJA RAZLOZI PROTIV POSTOJE KADA  

1.Manje roditeljskih stresova vezanih uz financije

2. Poboljšava djetetove vještine savladavanja različitih zadataka,pružajući mu mogućnosti za samostalnost, pomaganje u obavljanju kućanskih poslova,vođenje brige o drugima,strukturiranje vlastitog vremena itd.

3. Smanjuje sterotipe o ženama i njihovim društvenim ulogama

4. Povećava djetetovo znanje o različitim zanimanjima

1. Roditelji provode vrlo malo vremena kod kuće

2. Roditelji s posla donose kući negativne stavove,frustracije i sl., i ne mogu srdžbu i frustraciju izazvane na poslu zadržati izvan obitelji

3. Roditelji kod kuće previše govore o poslu

4.Vikendom i navečer roditelji često izlaze

 

KAKO SE NOSITI SA ZAHTJEVIMA POSLA I OBITELJI:

Provođenjem puno vremena sa svojim djetetom povećavate njegovo samopoštovanje i pomažete mu postizati bolje rezultate u vrtiću/ školi. Stoga roditelji trebaju:

1. Pokazati zanimanje za dijete i njegove aktivnosti

2. Odnositi se prema djetetu s puno ljubavi

3. Pokazati svoje uživanje u roditeljstvu

4. Prihvatiti djetetove slabe i jake strane

5. Odnositi se prema djetetu s poštovanjem

6. Pažljivo izabrati dječji vrtić i podržavati povezanost između djeteta i osoba koje o njemu brinu

7. Za djecu stariju od 10 godina koja se nakon škole moraju brinuti o sebi kao i za mlađu djecu koja ostaju sama kod kuće , isplanirajte kućne poslove, obroke i aktivnosti koje djeca mogu obaviti samostalno i sigurno. Često telefonirajte kući. Time djetetu pokazujete da se zanimate za njega čak i kada niste uz njega.

Literatura:

Galscoe,F. ( 2002) : Suradnja s roditeljima : upotreba roditeljske procjene dječjeg razvojnog statusa – PEDS u otkrivanju razvojnih problema i problema ponašanja te bavljenju tim problemima, Jasterbarsko: Naklada Slap