Sportske igraonice

Sportske igraonice namijenjene su djeci od 4. do 7. godine života. Igraonice sadrže elemente karatea, gimnastike, Brain Gyma, Pametnih pokreta , ekipnih i individualnih sportova te bazičnih sportova s loptom. Voditeljica igraonice je dipl. odgojiteljica predškolske djece, educirana iz sportskih sadržaja za djecu rane i predškolske dobi.

Igraonice se održavaju 2 puta tjedno u trajanju od 1 sat u vrtićkoj dvorani te se dodatno naplaćuju. Upisi su mogući tijekom cijele godine u tajništvu, dok igraonice s radom započinju u rujnu svake godine i traju do lipnja iduće godine.

Mali polaznici sportskih igraonica 2 puta godišnje svoja postignuća prezentiraju roditeljima na oglednim satovima i svojim nastupima sudjeluju u vrtićkim manifestacijama. Suglasnosti MZOS-a na programe dostupne na uvid.