SURADNJA BAJKE I AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Petak, 28. 12. 2018.
Uspjeh i kvaliteta svakog vrtića ovisi o stručnosti vodstva, ljudskih resursa, motivaciji, profesionalnosti te znanju kojeg svi zaposlenici posjeduju. Ukoliko vrtićka zajednica voli učiti, rasti u profesionalnom smjeru te razvijati odgoj i obrazovanje za 21. stoljeće – kultura uspjeha je neizbježna.
 
Mala zajednica dječjeg vrtića Bajka narasla je posljednjih 20 godina na veliku zajednicu od 37 zaposlenih profesionalaca – svaki iz svog djelokruga rada. Ravnateljica, stručni tim i odgojitelji neprestano se stručno usavršavaju, napreduju u svojim zvanjima te dijele naučeno sa partnerima – ostalim odgojno obrazovnim ustanovama, Agencijama i Ministarstvima odgovornim za unapređenje odgoja i obrazovanja u RH.
 
Agencija za odgoj i obrazovanje odgovorna je za obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju te usavršavanju odgojno obrazovnih stručnjaka. Sudjeluje u praćenju, unapređivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.
 
Predstavnica Agencije, Darija Drviš , prof., provela je jedan dan u Bajci kako bi ažurirala nove informacije i napredak kojim vrtić ide. Zadovoljna viđenim, pohvalila je kvalitetu rada odgojitelja, bogato i funkcionalno okruženje za učenje, implementaciju strategije Nacionalnog kurikuluma u vrtićki kurikulum te inovacije u programu rada koje su usmjerene na obrazovni pristup koji koristi znanost, tehnologiju, inženjerstvo, umjetnost i matematiku kao pristupne točke za razvoj djetetove znatiželje, dijaloga i kritičkog razmišljanja (STEAM). U okviru svog obilaska, potvrdila je i jedno napredovanje u zvanje – odgojiteljici – mentorici što je svakako obogatilo Bajku za još jednog kvalitetnog stručnjaka.