Upisi

Upisi u vrtić vrše se za djecu od navršene 1. godine života do polaska u školu. Odgojno obrazovne skupine formirane su prema dobi djeteta dok program pojedine skupine prati osobine i psihološke uvjete razvoja djece pojedine dobi. Upis djeteta u vrtić moguće je obaviti u tajništvu vrtića svakim danom od 9 -11 h i od 14 – 16 h ili prema dogovoru.

Za upis djeteta u vrtić prilaže se:

  • Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić Bajka (dobiva se u tajništvu vrtića prilikom predbilježbe)
  • Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u vrtić (donosi se na prvi dan djetetova polaska u vrtić)
  • Potvrda/ rješenje o sufinanciranju djeteta u predškolsku ustanovu (odnosi se na roditelje čije prebivalište nije u Varaždinu već u općinama ili dr. gradovima, donosi se na prvi dan djetetova polaska u vrtić )
  • Preslika rješenja o razvodu braka
  • Dokumentacija kojom se dokazuje status djeteta s teškoćama u razvoju, sukladno odredbama čl. 6. alineja 1. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja (63./08. i 90./10)
  • Potvrda Centra za socijalnu skrb za djecu smještenu u udomiteljskim obiteljima

Dokumentacija se verificira razgovorom sa ravnateljicom ili psihologinjom. Upis je moguć ukoliko u pojedinim skupinama ima slobodnih mjesta.